VOLUNTARIAT

Creu Roja Cerdanyola - Ripollet - Montcada Voluntarios

FES-TE VOLUNTARI.

Els nostres primers voluntaris daten de 1921 en què es va posar en marxa la nostra Assemblea i en l'actualitat comptem amb 500 persones voluntàries de totes les edats. La Creu Roja va tenir el seu origen en l'any 1859 amb l'objectiu primordial d'assistir els ferits de guerra, fossin del bàndol que fossin. Llavors donava resposta a necessitats socials, no solament intervenint en situacions de guerra o desastre natural, sinó també intervenint en altres àrees: Socorrisme i emergències, Intervenció Social, Cooperació Internacional, Medi Ambient, Ocupabilitat.

La Creu Roja treballa amb persones i per a persones, potencia la igualtat, la solidaritat i la tolerància. El voluntariat i els socis fan posibleatender els col·lectius més desfavorits de la nostra societat.

Els voluntaris i voluntàries reben la formació adequada i formalitzen un compromís de dedicació temporal en els projectes i serveis de la institució.

EL VOLUNTARIAT

Ser voluntari o voluntària de la Crue Roja significa oferir una part del vostre temps per a una activitat d'interès social dins del marc i els objectius de la institució, amb la satisfacció de complir un compromís de solidaritat amb la comunitat on vivim.

Ser voluntari o voluntària també significa tenir una actitud activa i participar en la millora tant de la intervenció com de la mateixa institució. Els voluntaris i voluntàries són persones amb unes característiques bàsiques: el respecte i la tolerància, la capacitat d'adaptació i aprenentatge, la iniciativa, l'actitud solidària, l'empatia, el compromís i la capacitat de treballar en equip.

EL COMPROMÍS DE DEDICACIÓ

La decisió de ser voluntari o voluntària ha de ser lliure, resultat d'una reflexió personal i d'un desig de millorar la qualitat de vida de la societat en què vivim.

Qualsevol persona a partir dels 16 anys pot ser voluntari de la Creu Roja, assumint un compromís de permanència i dedicació amb la institució que es formalitzarà i ha de respectar. Aquest compromís serà el que el voluntari decideix personalment i podràs variar-depenent de la seva situació personal, d'acord amb la seva disponibilitat i les necessitats de la Creu Roja.

La decisió de ser voluntari / a ha de ser lliure

resultat d'una reflexió personal i d'un desig de millorar la societat en què vivim.

ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT DE LA CREU ROJA.

INTERVENCIÓ SOCIAL.

Activitats d'atenció, acompanyament i suport a col·lectius vulnerables:

 • Persones discapacitades.
 • Persones grans.
 • Infància i joves amb dificultats.
 • Immigrants i refugiats.
 • Interns de centres penitenciaris.
 • Atenció a la pobresa.
 • Drogodependents.

SOCORS I EMERGÈNCIES.

Activitats de prevenció en diferents esdeveniments:

 • Socials: jornades electorals, manifestacions populars, etc.
 • Esports: partits de futbol, bàsquet, atletisme, etc.
 • Artístiques i culturals: concerts, actes populars, culturals, etc.
 • Activitats de socorrisme i emergències: catàstrofes, etc.

COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT.

Accions per reduir els desequilibris entre els països del "Sud" i del "Nord":

 • Campanyes de sensibilització.
 • Activitats d'educació per al desenvolupament.
 • Seguiment de projectes de desenvolupament.
 • Partició en plataformes amb altres ONG.
 • Recollida i enviament de materials dins de l'acció d'emergència.

MEDI AMBIENT.

Accions de sensibilització i de millora del medi ambient:

 • Informació ambiental ciutadana.
 • Promoció de l'estalvi i eficiència energètica.
 • Fomenta de la recollida selectiva de residus.
 • Educació ambiental.
 • Campanyes de sensibilització.
 • Suport a esdeveniments ciutadans de caràcter ambiental.

OCUPABILITAT.

Accions d'informació, orientació, formació i inserció laboral destinades als col·lectius de difícil inserció en el mercat de treball:

 • Faciliten informació sobre temes ocupacionals, formatius i d'ofertes laborals.
 • Donen suport a l'orientació personalitzada per a la recerca o millora de treballs.
 • Donen suport a les tasques de promoció d'ocupabilitat.
 • Fan dinamització d'activitats de grup.

INCORPORACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL VOLUNTARIAT.

Acogida y orientación:

 • Acollida i orientació: informació prèvia, sessió informativa i / o entrevista personal, selecció i orientació.
 • Formació bàsica institucional.
 • Incorporació.
 • Compromís d'activitat voluntària.
 • Formació per a la intervenció.
 • Participació: en l'activitat, en la vida associativa, institucional.