FES-TE SOCI

Creu Roja Cerdanyola - Ripollet - Montcada Socios

FES-TE SOCI

A Cerdanyola - Ripollet - Montcada estem des de 1921. En l'actualitat comptem amb més de 2.500 socis i sòcies. Des de fa 150 anys, milions de persones a tot el món han portat i porten el símbol de Creu Roja entre els seus senyals d'identitat.

Han transformat una inquietud –desitjar una vida digna a tota persona- en una acció: ser soci de Creu Roja.

Aquest gest és el que ha permès la llarga trajectòria humanitària de l'organització durant més de segle i mig d'existència. Les donacions periòdiques són la base que sustenta la nostra tasca.

Aquesta constància és la responsable directa de que puguem donar un suport adequat al desinteressat esforç dels nostres voluntaris o afrontar projectes a mitjà i llarg termini que impulsen el progrés de comunitats vulnerables. Ser soci de Creu Roja és, per tant, ajudar a canviar les coses. I no només per la seva contribució material, sinó perquè amb el seu compromís actiu serveix d'exemple als altres, motivant-los a seguir els seus passos.

Fes-te soci

Descarrega l'arxiu pdf segons la teva necessitat, l'ompliu i envia-ho al correu indicat.

PDF per fer soci a un nen/a

PDF per fer-te soci

PDF per fer la teva empresa sòcia

Envia-ho a informacio.cerdanyola@creuroja.org

FORMA PART DE LA MAJOR ONG HUMANITÀRIA DEL MÓN

Ser soci de creu roja és triar lluitar activament pels valors que dicta el cor.

FINALITAT DE L'APORTACIÓ

El soci de Creu Roja triï la xifra que vol aportar periòdicament a l'organització. Per modesta que sigui, suposa una ajuda important en l'assistència a les persones més vulnerables; un exemple: amb una donació de 55 € podem donar aliment durant tota una setmana a una família afectada per la crisi. La mateixa quantitat no podria ser tan efectiva actuant per si sola.

Gent gran, infància en dificultat social, dones víctimes de la violència, persones afectades per la crisi ... Mitjançant la nostra experiència i la coordinació d'una xarxa que intenta cobrir necessitats socials al nostre país, així com emergències i projectes de cooperació a nivell internacional, podem distribuir l'ajuda allà on és més necessària en cada moment, informant d'això als nostres socis amb total transparència.

OBERTS A LA SOLIDARITAT DE LA SEVA EMPRESA

A Cerdanyola - Ripollet - Montcada estem des de 1921, comptem amb més de 2.500 socis i sòcies dels quals més de 50 són empreses.

A més de trobar la manera de col·laborar, és important que cada empresa sàpiga com desenvolupa la seva activitat la Creu Roja i on ho fa. Especialment en el cas del tipus de col·laboracions vinculats a projectes concrets.

Tenim una activitat diversa i àmplia, tant en territori nacional com internacional, que hem agrupat en sis línies que constitueixen la nostra cartera de projectes per a Empreses. Són projectes que necessiten suport per poder continuar i per als que ens agradaria comptar amb el recolçament de la seva empresa.

CONEGUI LES NOSTRES LÍNIES DE PROJECTES

CRÉIXER

Nens i joves en dificultat.

Créixer en un entorn òptim durant la infància i l'adolescència és clau per al futur de qualsevol persona. CREIX centra esforços per oferir condicions d'afecte, suport i protecció que permetin la plena integració i el desenvolupament de nens, nenes i adolescents en dificultat social. Des centres de mediació social fins a escoles de avis educadors, passant per l'atenció a la infància hospitalitzada o l'educació en hàbits saludables i sostenibles.

CREIX de Creu Roja contribueix a formar els ciutadans del futur. Oferir la informació necessària perquè les famílies assumeixin i mantinguin una adequada organització de l'economia familiar. Garantir l'acompanyament i el suport emocional durant el procés de superació de la situació de vulnerabilitat en què es troben. Contribuir a al assoliment de les competències sociofamiliars a través de l'espai de formació familiar.

PER TREBALL

Integració per mitjà del treball.

Que un lloc de treball sigui ocupat per la persona més capacitada és el desig de tots els implicats en un procés de selecció. I això només ho pot garantir un mercat laboral amb les mateixes oportunitats per a tothom.

Les iniciatives que constitueixen per treball s'orienta en aquesta direcció: donen suport i ofereixen oportunitats, als que tenen més dificultats per trobar feina, mitjançant la formació, l'orientació professional personalitzada, la mediació amb empreses i els microcrèdits.

A PER TREBALL de la Creu Roja, qualsevol empresa pot aportar molt.

ARA + QUE MAI

El suport que la nostra societat necessita.

Els efectes de la crisi socioeconòmica actual han portat una part important de la nostra societat a viure amb dificultat i han causat l'aparició de noves sol·licituds d'ajut de les famílies afectades.

La Creu Roja ha ampliat la seva resposta social per mitjà de ARA + QUE MAI, un conjunt d'iniciatives posades en marxa amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la crisi en les persones sense recursos. La distribució d'aliments, les ajudes econòmiques de caràcter puntual i el repartiment de roba, kits infantils i articles bàsics són algunes de les iniciatives en què qualsevol empresa es pot involucrar segons les seves possibilitats.

DESENVOLUPA

Millors condicions de vida per a comunitats vulnerables.

Treballar per aconseguir que totes les comunitats puguin viure pels seus propis mitjans, amb salut i dignitat, és la raó de ser de DESENVOLUPA, la iniciativa que agrupa totes les accions de cooperació internacional.

La nostra tasca arreu del món inclou programes d'ajuda humanitària i de cooperació per al desenvolupament; en aquests, les accions relacionades amb l'aigua i el sanejament, i la seguretat alimentària són fonamentals. Completen la nostra actuació iniciatives d'educació per al desenvolupament, la pau i els valors humanitaris, així com activitats que reforcen l'important paper que tenen les societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja dels diversos països.

DESENVOLUPA és la nostra manera de construir un món més igualitari.

FONS D'AJUDA PER A EMERGÈNCIES

Respuesta eficaz desde primer momento.

TLa previsión es una de las claves de la eficacia, más aún cuando hay vidas, como es el caso de las emergencias. Situaciones en que cada minuto cuenta para salvar una vida. Por eso la Cruz Roja ha creado el FONDO DE AYUDA PARA EMERGENCIAS, un dispositivo para tener recursos siempre a punto y actuar de inmediato cuando se produce una catástrofe.

Medios económicos, materiales de primera necesidad, personal experto y unidades de respuesta especializada (EURs) para controlar temas clave como telecomunicaciones, agua y saneamiento o logística.

FONDO DE AYUDA PARA EMERGENCIAS

Resposta eficaç des de primer moment.

La previsió és una de les claus de l'eficàcia, més encara quan hi ha vides, com és el cas de les emergències. Situacions en què cada minut compte per salvar una vida. Per això la Creu Roja ha creat el FONS D'AJUDA PER A EMERGÈNCIES, un dispositiu per tenir recursos sempre a punt i actuar immediatament quan es produeix una catàstrofe.

Mitjans econòmics, materials de primera necessitat, personal expert i unitats de resposta especialitzada (EURs) per controlar temes clau com telecomunicacions, aigua i sanejament o logística.

MAJORS EN SOCIETAT

Assistència i acompanyament a les persones grans.

En la societat que pretenem majors ha de tenir el seu espai. En aquest col·lectiu, cada vegada més nombrós i amb risc d'aïllament en molts casos, la Creu Roja li dedica una atenció especial perquè pugui viure en el seu entorn el màxim de temps possible, amb salut i amb la màxima autonomia, per mitjà de GENT MAJOR EN SOCIETAT.

Amb aquest objectiu, a més de programes d'assistència, envelliment actiu o rehabilitació, portem a terme accions de suport a les persones cuidadores i de foment de la xarxa de proximitat perquè la gent gran no se senti sola.