ÀMBITS D'ACTIVITATS

Salut, socors i emergències

Salut, socors i emergències

En esdeveniments esportius, socials o culturals durant tot l'any i les platges a l'estiu, la Creu Roja promou la prevenció per evitar tot tipus d'incidents. Prevenció i resposta a emergències són els principals fets d'actuació d'aquest àmbit d'intervenció.

Preventius terrestres

Promouen la prevenció de riscos donant atenció sociosanitària en activitats socials, esportives, culturals...

Preventius aquàtics

Garanteixen el servei de vigilància, prevenció i salvament de la Creu Roja a les platges catalanes. Aquest servei es desenvolupa en un centenar de platges, gràcies a 322 socorristes diaris.

Salvament marítim

La Creu Roja manté un conveni amb la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) per ocupar-se de la salvaguarda de la mar i combatre la contaminació marítima. Disposa de 8 embarcacions (5 per l'acord amb SASEMAR i 3 pròpies), en funcionament permanent.

Intervenció en emergències

L'entitat té un conveni amb la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per actuar enfront d'emergències com nevades o incendis. Els materials de socors necessaris per a aquestes intervencions es troben al magatzem d'emergències de la Creu Roja a Catalunya i els 4 magatzems territorials (un per demarcació). L'entitat compta amb dos Equips de Resposta Immediata en Emergències (EIRE) homologats: el de Rastreig i Recerca amb Gossos, per la localització de persones desaparegudes, i el d'Intervenció Psicosocial, per oferir atenció psicològica i emocional als afectats per emergències. També hi ha un equip especialitzat en prestar allotjament temporal als damnificats.

Formació

Formació

Amb els seus cursos, la Creu Roja té un doble objectiu: preparar el voluntariat per actuar en els seus projectes i posar al servei de la ciutadania la seva experiència en diferents camps, oferint formació per a la societat en general.

Els cursos de formació de la Creu Roja es centren especialment en temàtiques relacionades amb els socors i emergències, salut i primers auxilis i diferents àmbits d'atenció social. També s'imparteixen cursos sobre Dret Internacional Humanitari i Cooperació Internacional.

La formació a Creu Roja Espanyola s'estructura en un pla de formació que pretén ser l'element vertebrador de totes les accions formatives que es duen a terme des de la institució. El pla contempla dos àmbits d'actuació:

- Formació interna.

Dirigida als membres de l'organització

1- La formació per a la intervenció; l'objectiu és capacitar el voluntariat i el personal remunerat de Creu Roja Espanyola per al desenvolupament de projectes d'intervenció que es realitzen des dels diferents nivells territorials.

2- La formació per al desenvolupament de l'estructura, és a dir, per millorar el funcionament intern de Creu Roja. El seu objectiu és formar els membres de CRE en els seus principis, fins i ideals.

- Formació adreçada a l'exterior

Té com a objectiu mantenir la presència social de CRE mitjançant la formació, la investigació i la sensibilització en temes d'interès per a diferents àmbits socials.

- Formació en línia o a distància

Els cursos a distància s'adapten a la persona usuària per superar les barreres del temps i l'espai. Mitjançant el suport tècnic de la UOC, s'imparteixen cursos amb titulació pròpia de la Creu Roja.

Formació en primers auxilis, Tècnic en planificació / gestió / avaluació de projectes de desenvolupament, Màster en gestió del cicle de projectes i acció humanitària, Postgrau en gestió del cicle de projectes de desenvolupament.

Per a més informació i contacte aquí

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Cooperació internacional

Impulsar projectes de desenvolupaments per millorar les condicions de vida, donar resposta davant les emergències o sensibilitzar la ciutadania sobre les dificultats dels països del Sud són les prioritats de l'àmbit de Cooperació Internacional de la Creu Roja.

Cooperació per al desenvolupament

Es tracta de programes per lluitar contra les desigualtats entre Nord i Sud i contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones vulnerables dels països més empobrits.

Acció humanitària d'emergències

La Creu Roja desenvolupa intervencions per donar una resposta ràpida i eficaç a situacions d'emergències en qualsevol lloc del món. Per a això compta amb un Centre Logístic d'Acció Humanitària i Emergències a l'Anoia, especialitzat en material d'alberg i aixopluc.

Acció local, educació per al desenvolupament i sensibilització

La institució humanitària també realitza activitats per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la cooperació internacional. Amb aquest objectiu, compta amb una xarxa local de cooperació, present en més de 100 poblacions.

DRETS HUMANS - PRINCIPIS I VALORS

Principis i valors

La Creu Roja realitza activitats de formació, difusió, estudi i sensibilització per promoure el respecte als Drets Humans, el Dret Internacional Humanitari i els Principis i Valors Humanitaris.

Mitjançant formacions, actes, seminaris, presentacions de projectes, accions i campanyes de sensibilització, exposicions, tallers, recursos pedagògics. S'ha treballat en l'elaboració d'un Manual sobre Diplomàcia Humanitària presentat el 2015 i s'ha presentat una guia d'orientacions pedagògiques i una auca de la publicació "Un passeig per la ciutat" dirigit a sensibilitzar nens i nenes sobre els valors de la ciutadania.

S'ha impulsat també la campanya de l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil i ha seguit creixent la comunicació a través d'internet i les xarxes socials. Per difondre l'Aliança, s'han fet diverses accions, des de l'obertura del web ellsnopodensperar.org, anuncis, vídeos, la producció d'una sèrie de reportatges, i campanyes interactives al web de la CCMA.

GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

Gent gran i dependència

La Creu Roja proporciona una atenció integral a les persones grans i, per això, els ofereix des de programes per promoure el seu envelliment actiu i autonomia fins a altres actuacions per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Programes de suport a domicili

Una de les accions que preveuen aquests programes és la detecció i cobertura de necessitats bàsiques. Voluntaris i personal tècnic de la Creu Roja fa visites a domicili per a identificar les necessitats de la gent gran i definir un pla de treball integral amb cadascuna d'elles.

Programa de promoció de l'envelliment actiu i de participació i relació amb l'entorn

Fins a 5.817 persones grans han participat en tallers, xerrades i activitats físiques per fomentar que les persones grans es mantinguin actives; fan exercici i es relacionen amb el seu entorn social, evitant la solitud i l'aïllament.

Servei d'atenció permanent

Són els serveis tecnològics que la Creu Roja posa al servei de la gent gran i amb dependència per millorar la seva qualitat de vida. Actualment existeixen els tres serveis següents:

Teleassistència domiciliària (TAD)

Teleassistència mòbil (TAM).

Localitzador personal amb GPS per a malalts d'Alzheimer (LOPE).

Programes dirigits a cuidadors familiars

Fins a 114 persones han participat en grups de suport i ajuda mútua, on han rebut suport emocional i han compartit experiències.

Gestió i col·laboració amb equipaments

Es fan activitats de caràcter social en centres per a gent gran o amb dependència, en residències o centres de dia.

Programa per a l'Atenció Integral a persones amb malalties avançades.

Ofereix suport psicològic, social i emocional per a persones amb malalties avançades, complementant així l'assistència sanitària i proporcionant una atenció integral als malalts i les seves famílies. És un programa de l'Obra Social "La Caixa", gestionat per la Creu Roja a l'àrea del Vallès Oriental.

INFÀNCIA AMB DIFICULTAT SOCIAL

Infancia amb dificultad social

Entre aquests projectes figuren centres d'educació infantil de 0 a 3 anys, accions d'intervenció familiar amb infància en risc, Punts de Trobada familiar (espais per garantir el compliment del règim de visites dels fills i filles en els casos de separació o divorci o tutela de l'administració) o el Servei d'acolliments familiars.

Destaca també l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil, que promou el suport a aquests tipus de projectes entre la ciutadania, les empreses i la societat civil.

Projectes d'alimentació específics d'infància:

Les beques de menjador per a primària: Per ajudar a pagar aquest servei a les famílies amb fills en situació de risc. Els beneficiaris corresponen a 227 escoles de tot el territori català.

Les beques d'alimentació a secundària (#Menjarsalinsti): S'ofereixen menjars als menjadors dels propis instituts, o bé es reparteixen targetes de prepagament a les famílies perquè puguin preparar el menjar a casa. Al menjador dels instituts, el voluntari s'ocupa de dinamitzar l'hora de dinar. El projecte, que actualment es fa en 16 municipis catalans, també consta d'activitats socioeducatives amb els joves.

DISCAPACITAT

Discapacitat

Entre els serveis amb major nombre d'usuaris, destaquen els d'ajust al bany per a persones amb discapacitat (platges adaptades) i el servei de transport adaptat.

Espais per a discapacitats intel·lectuals i adults: es realitzen de forma setmanal en l'espai d'oci municipal on participen usuaris i monitors.

Dia mundial de les persones amb discapacitat: a més de diferents accions de sensibilització sobre la discapacitat durant l'any, es realitza un acte especial el Dia de la discapacitat amb activitats al carrer, taules rodones, etc.

Transport adaptat: permet a les persones discapacitades amb problemes de mobilitat que no poden utilitzar el transport públic normalitzat desplaçar-se fora del seu domicili, per realitzar activitats quotidianes com el trasllat a centres de dia o activitats d'oci i temps lliure.

Somiant camins (Banc de recursos), en aquest projecte es presta de manera temporal material de suport a persones amb discapacitat de diferents tipus: cadires de bany, crosses, cadires de rodes, llits, caminadors...

OCUPACIÓ

La Creu Roja ha detectat que moltes de les ofertes laborals tenen una baixa qualitat, especialment pel que fa a la durada de la contractació, els horaris o remuneració, fet que afecta directament les persones, esdevenint una font més de vulnerabilitat. Davant d'aquesta situació, la Creu Roja continua reforçant els seus programes d'ocupació. Aquests programes consten de dues grans línies d'actuació:

Club de feina:

Servei per informar, orientar i assessorar les persones en atur i en situació vulnerable.

Programa d'ocupació:

Itineraris d'orientació, formació i intermediació per a promoure l'ocupabilitat dels seus participants. Consta de les tres fases següents: orientació, per detectar les necessitats de cada un i dissenyar després un itinerari personalitzat; formació, per facilitar la capacitació tant en competències transversals (informàtica, llengua...) com específiques de sectors concrets; i intermediació amb les empreses, per promoure la inserció, la realització de pràctiques, etc.

Quant als fons de finançament, cal destacar que, als programes d'ocupació, se'ls destinen tant fons propis de la Creu Roja com subvencions del Fons Social Europeu, la Diputació de Barcelona, administracions públiques estatals i locals, obres socials, empreses, fundacions, etc.

Els perfils majoritaris entre les persones participants dels programes d'ocupació són:

- Persones majors de 45 anys.

- Joves fins a 30 anys.

- Dones amb dificultats específiques i víctimes de violència masclista.

- Persones immigrants i sol·licitants d'asil.

- Persones sense llar.

- Persones sota mesures penitenciàries.

- Persones emprenedores en situació de dificultat.

- Famílies amb tots els membres a l'atur.

Nou programa per a persones majors de 45 anys

El 2014 s'ha iniciat el programa d'ocupació per a un miler de persones majors de 45 anys, després que l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja va constatar les dificultats d'inserció laboral d'aquest col·lectiu, en el seu sisè estudi. L'estudi, que va partir d'una mostra d'un miler de persones usuàries dels projectes de lluita contra la pobresa de la Creu Roja, constata que el 83% dels enquestats està a l'atur i que, dels que tenen feina, la majoria són treballadors i treballadores en situació de pobresa.

IMMIGRACIÓ I REFUGIATS

Immigració i refugiats

Projectes de primera acollida o acolliment integral, d'ajudes a la integració, suport psicològic o assessorament integral.

Informació, assessorament i / o acompanyament per facilitar informació dels recursos i serveis adreçats a les persones nouvingudes (orientació, detecció de necessitats, assessorament legal, derivació a serveis bàsics...).

Tallers de comprensió idiomàtica: es fan cursos d'iniciació al català i castellà perquè les persones nouvingudes puguin relacionar-se amb normalitat amb el medi.

Tallers de coneixement de l'entorn: se'ls dóna unes eines per situar-se en la ciutat d'acollida i conèixer els recursos municipals, la cultura, els drets i deures, etc.

Treball de camp: es tracta de contactar de forma periòdica amb comerços gestionats o freqüentats pels immigrants per intercanviar informació; d'una banda per la nostra part facilitar informació sobre recursos, activitats de la ciutat, etc. i d'altra banda, recollir inquietuds, necessitats i propostes del col·lectiu que freqüenta el comerç.

Tallers d'autoestima: pretenen fomentar l'autoestima de dones en situació de vulnerabilitat, ja siguin autòctones o nouvingudes.

POBRESA I INCLUSIÓ SOCIAL

Pobresa i inclusió social

Ajudem els que tenim més a prop: Consisteix a cobrir les necessitats dels col·lectius més vulnerables, de manera coordinada a través del sistema d'atenció pública territorial, complementàriament amb altres agents socials de l'entorn proper i promovent la dignificació dels col·lectius atesos. S'han repartit kits d'aliments tant per a nens i nadons com per a adults, kits d'higiene, bolquers i kits escolars. També s'han distribuït kits per a gent gran.

Repartiment d'aliments excedents de la Unió Europea: Es reparteixen aliments a diferents entitats socials de Cerdanyola, Ripollet i Montcada perquè els distribueixin. A més, s'ha col·laborat directament amb el "menjador solidari" de Cerdanyola proporcionant aliments.

Ajuts puntuals per a necessitats bàsiques: En coordinació amb els serveis socials municipals i en funció dels recursos disponibles, s'han proporcionat ajudes per medicaments, lloguers, ulleres, etc.

La Creu Roja basa la seva gestió en estàndards de qualitat. Els sistemes de gestió de qualitat es basen en el lideratge, la gestió dels processos orientats a l’usuari, la gestió del voluntariat i la gestió dels recursos.

DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Dones víctimes de la violència de gènere

Són projectes específics per a dones en situació vulnerable. Ofereixen atenció a dones que han patit violència de gènere, així com els seus fills i filles, acompanyaments i assessoraments en situacions provocades per discriminació, treballant sobre els processos d'apoderament.

L'entitat compta amb un servei de teleassistència mòbil i desenvolupa dos projectes d'atenció sociosanitària per a treballadors del sexe.

TAM: Sistema de teleassistència mòbil, que permet a les dones víctimes de violència de gènere contactar amb la central d'alarmes 24h els 365 dies. Es tracta d'un mòbil amb dispositiu GPS que localitza el lloc des d'on es produeix la trucada i així poder proporcionar auxili en cas necessari.

Commemoració del Dia Internacional de la Dona: cada any es fa algun taller pels voluntaris de l'assemblea i obert al públic en general.

Commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere: es fan tallers i xerrades de sensibilització pel voluntariat.

CREU ROJA JOVENTUT

Creu Roja Joventut

Creu Roja Joventut (CRJ) impulsa projectes socioeducatius i d'atenció social per a nens i joves, gràcies a un equip de voluntaris de més de 4.000 persones.

El projecte d'èxit escolar

Aquest projecte pretén donar suport socioeducatiu a infants i joves en risc, d'entre 6 i 16 anys. Amb el suport del voluntariat, la infància pot fer els deures a la tarda, quan surten de l'escola, i més activitats educatives i lúdiques.

La campanya de joguines

A la 22a edició d'aquesta campanya, celebrada durant l'hivern 2014-2015, es van distribuir 80.000 joguines a 29.142 infants en risc, gràcies a donacions de la ciutadania, la societat civil i empreses.

Projectes de promoció i educació per a la salut

Un dels projectes més destacats és el SOM.NIT, que pretén evitar riscos associats al consum de drogues i alcohol entre la població jove.

Educació i sensibilització

CRJ fa activitats per sensibilitzar la joventut sobre l'educació per al desenvolupament, la cooperació internacional, la perspectiva de gènere o la prevenció de conductes violentes.

Participació i formació

Per organitzar la participació del voluntariat, CRJ té 27 consells locals, 4 de provincials i 1 d'autonòmic, a més d'un grup de referents a tot Catalunya. CRJ també compta amb un pla de formació per millorar la capacitació del voluntariat.