ASSEMBLEA

Creu Roja Cerdanyola - Ripollet - Montcada Presidente

BENVINGUDA

Voldria aprofitar l’oportunitat que em dona aquesta finestra, per a poder fer-vos una breu pinzellada la institució que presideixo i de la que em sento profundament orgullós. Han sigut moltes les persones que des de els diversos àmbits que brinda la nostra organització, han treballat en els darrers 150 anys per aconseguir col·locar-la en el lloc de privilegi que es troba. Sense la feina constants de voluntaris, socis, treballadors o col·laboradors no es pot explicar la història de la nostra institució. Creu Roja com a organització humanitària de caràcter voluntari, fortament arrelada a la societat, ha de continuar donant respostes integrals a les persones vulnerables des d'una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari, reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social.

Estar cada vegada més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional, a través d'accions integrades, realitzades essencialment per voluntariat i amb una àmplia participació social i presència territorial continua essent una de les nostres prioritats.

Des de Creu Roja hem d’aconseguir abastar diversos plans: prevenció, assistència, rehabilitació i desenvolupament, sense perdre de vista que treballem amb una òptica transformadora de les condicions que generen vulnerabilitat social.

Aquesta perspectiva de treball és la que ens permet atendre a més de 9.000 persones cada any (dades 2014) , de les quals 5.000 ho són en l’àmbit social i ocupacional, més de 2.000 en necessitats bàsiques (molts d’ells infants), lots d’aliments, kits d’higiene, targetes per a alimentació fresca, roba, beques menjador, medicaments, pagament de lloguers , pagament de subministres, medicaments , lloguers , pagament de subministres, etc. I això ho fem de la forma més digna possible mitjançant el nostre punt de suport a les famílies.

Val a dir que molts d’aquest programes es poden finançar gràcies a les aportacions dels socis, però també per la participació, col·laboració i cofinançament d’altres organismes, institucions o empreses que comparteixen alguns dels nostres objectius i que ens permeten incidir de forma notable en els col·lectius més vulnerables.

Considerant l'impacte a mitjà i llarg termini que tindran les situacions de precarietat generades per la crisi, sembla evident que com a organització caldrà que continuem treballant coordinadament amb tots els actors, públics i privats, que poden incidir en la contenció de la manca de béns bàsics, proporcionant cobertura a les situacions de privació material, prestant especial atenció a la pobresa infantil i familiar i al creixement de la desigualtat social i les seves diferents manifestacions.

Per altra banda, portem 150 anys transformant les condicions de vida de les persones a través de l'acció directa i de la Diplomàcia Humanitària, en el marc del Dret Internacional Humanitari, els Drets Humans i els seus principis fonamentals. El treball intern en aquest àmbit reforça el compromís solidari i el sentiment de pertinença a Creu Roja de totes les persones que componen la institució. Els membres de Creu Roja són els principals ambaixadors del compromís humanitari vinculat als Principis Fonamentals i a la necessitat de treballar per una societat inclusiva, oberta a la diversitat i respectuosa amb els Drets Humans.

La feina continua, us animo a participar.

VISIÓ

Creu Roja Espanyola, com a organització humanitària i voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals a les persones vulnerables, amb una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social.

MISSIÓ

Estar cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional, a través d'accions integrades, realitzades per voluntariat i amb una àmplia participació social i presència territorial.

PUNT DE SUPORT / ATENCIÓ A FAMÍLIES

Què és i què pretén.

El punt de Suport a les famílies (PSF) és un espai d'atenció que té com a centre d'intervenció les persones en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu de poder valorar la globalitat de les seves intencions per plantejar una resposta integral i acompanyada. Es tracta d'un servei d'assessorament, d'acompanyament, orientació, formació, informació i gestió de recursos. L'equip PSF el forma personal tècnic i voluntari amb una motivació, formació i habilitats específiques per exercir la tasca.

A qui s'adreça.

Els destinataris són aquelles persones / famílies en situació de vulnerabilitat que presenten dificultats per millorar la seva situació i sense suport extern.

Objectius.

Treballar amb les persones / famílies amb l'objectiu de millorar la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Oferir la informació necessària perquè les famílies assumeixin i mantinguin una adequada organització de l'economia familiar.

Garantir l'acompanyament i el suport emocional durant el procés de superació de la situació de vulnerabilitat en què es troben.

Contribuir a l'assoliment de les competències sociofamiliars a través de l'espai de formació familiar.

COMITÈ LOCAL

Santiago Morera

PRESIDENT

Inmaculada Salguero

SECRETÀRIA

Sheila Sanchez

VOCAL

Leonardo Perez

VOCAL

Valentin Dominguez

VOCAL

Nuria Llorenç

VOCAL

Juanjo Gimenez

VOCAL

Tina Soms

VOCAL

Josep Madrona

VOCAL

Andrea Moreno

DIRECTORA CREU ROJA JUVENTUT

Nombre 1

AJUNTAMENT CERDANYOLA

Nombre 2

AJUNTAMENT RIPOLLET

Nombre 3

AJUNTAMENT MONTCADA

EQUIP TÈCNIC

Cesar Martínez

COORDINADOR

Manolo Martínez

ADJUNT COORDINACIÓ

CAPTACIÓ DE FONS

ALIMENTS PER A LA SOLIDARITAT

BANC DE SANG

VOLUNTARIAT

ROBER

Marina Ruíz

ESPLAI ADULTS

INFÀNCIA

ÈXIT ESCOLAR

ESCOLA D'EDUCADORS

CAMPANYA JOGUINES

DISCAPACITAT

ATEMPRO

TLD

C. R. JUVENTUT

Mª Carmen Macías

ÁMBITO DE MOBILIDAD Y SOCORROS

KITS SUPORT SOCIAL

Ana García

GENT GRAN

ACTIVITATS D´OCIO Y ACOMPANYAMENT

TALLER LECTOESCRIPTURA

TALLER IOGA

AJUDES IRPF

SENSIBILITZACIÓ

AJUDES TÈCNIQUES

ESTIMULACIÓ A DOMICILI

Rosario Zamora

FORMACIÓ EXTERNA

Antonio Olea

INMIGRANTS

TALLERS CONEIXEMENT DE L´ENTORN

TALLERS PRELABORALS INMIGRANTS

TALLERS DE RECERCA DE FEINA

FORMACIÒ INTERNA

CATALÀ

CASTELLÀ

Sonia Fernández

SERVEIS PREVENTIUS

VEHICLES

Charo Castro

MENJADOR SOCIAL

Araceli Miranda

MANTENIMENT

VESTUARI

Gemma Alegre

ESPLAI ADULTS

Laura Berges

SOLIDARITAT Y COOPERACIÒ